Aangepaste manier van behandelen

Fysi-co heeft vanwege het coronavirus fysiotherapeutisch advies door middel van beeldbellentijdelijke maatregelen genomen, waardoor er nagenoeg geen patiënten meer ‘hands-on’ worden behandeld. Alleen op medische indicatie kan een fysieke afspraak mogelijk zijn. Wél werken we zoveel mogelijk door, met therapie op afstand via beeldbellen. Beeldbellen is onder de huidige omstandigheden een goed en verantwoord alternatief in de volgende situaties:

  • Voor patiënten/cliënten die al bezig zijn met een behandeltraject; er is al een behandelplan en de fysiotherapeut volgt via beeldbellen de vorderingen van het oefenprogramma en geeft waar nodig bijsturing of nieuwe oefeningen.
  • Voor patiënten/cliënten die voor het eerst komen met een klacht of blessure. De intake kan in eerste instantie via beeldbellen worden gedaan. Op basis hiervan bepaalt de fysiotherapeut of de behandeling op afstand kan worden gestart. Zo ja, dan stelt hij of zij een behandelplan op.

Fysiotherapie door middel van beeldbellen tijdens coronaOok zijn er situaties waarin therapie op afstand niet of minder geschikt is. Bijvoorbeeld bij patiënten waar een aanvullend lichamelijk onderzoek noodzakelijk is voordat er een behandeling kan gestart worden, mensen die een hands-on behandeling nodig hebben en bij mensen die niet zelfstandig oefeningen kunnen uitvoeren. In deze gevallen zullen we samen kijken welke andere mogelijkheden er zijn.

Heb je vragen over deze aangepaste manier van behandelen? Schroom niet om contact op te nemen.