Algemene informatie

De algemene informatie, zoals tarieven en klachtenregeling, zijn hier te vinden.

Tarieven Fysi-co

Prijs per behandeling

  • Individuele zitting reguliere fysiotherapie – €35,00
  • Individuele zitting reguliere fysiotherapie aan huis – €44,00
  • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek – €50,00
  • Screening fysiotherapie – €12,00
  • Intake en onderzoek fysiotherapie na screening – €32,00
  • Screening en intake en onderzoek fysiotherapie – €44,00
  • Screening, intake en onderzoek fysiotherapie aan huis – €58,00
  • Niet nagekomen afspraak fysiotherapie – €35,00


Klachtenregeling Fysi-co

U mag ervan uitgaan dat wij als fysiotherapeuten ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelende fysiotherapeut. Wij zijn altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar. Ook is het mogelijk om uw klacht eerst uit te leggen in een brief. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen.